archív: Gondolkodj kritikusan! Bevezetés a vitázásba

A vitázás annyi, mint ellentétes álláspontok szervezett ütköztetése: szórakoztató csapatjáték és értékes eszköz az iskolához és az élethez fontos készségek tanítására. A vitázás körüljárása során egy elméleti kérdéssel nyitunk – “Mitől lesz meggyőző egy érv?” –, majd elérkezünk néhány gyakorlati kérdéshez: “Hogyan győzhetünk meg másokat?”, avagy “Hogyan győzhetnek meg engem?”. A diákoknak lehetőségük nyílik majd, hogy a vitákra való felkészülés során önálló kutatómunkát végezzenek, hogy érveiket nyilvánosan előadva gyakorolják a szóbeli készségeiket, illetve hogy mások érveinek kritikus elemzése mellett egymás visszajelzéseiből tanulhassanak. Mindennek az alátámasztására az órák során kitérünk majd a logikus gondolkodás alapjaira, az érvfelépítésre, logikai hibákra, cáfolatokra és kritikára, beszédszervezésre, szónoki készségekre, és a kritikus gondolkodás osztálytermen kívüli alkalmazásaira. A megvitatott kérdések a klasszikus erkölcsi dilemmáktól egészen a mai társadalmi, közéleti és nemzetközi ügyekig számos témát érintenek majd.

A kurzus érdeklődés esetén indul, tartalma részben is felvehető, az igényeknek megfelelően beépítve a szerdai középiskolai programba.